Rdh

×
×

Cautati Produse si Servicii

Alegeti moneda

 • MineCraft 1
  • Sloturi: 5
  • Port: 25565
  • IP dedicat: Da
  • Panou de administrare: MultiCraft
  • Acces Ftp: Da
  • Memorie RAM: 256 Mb
  • Securitate maxima: (Firewall)
  • Backup: Da
from € 3,00 / Luna
 • MineCraft 2
  • Sloturi: 10
  • Port: 25565
  • IP dedicat: Da
  • Panou de administrare: MultiCraft
  • Acces Ftp: Da
  • Memorie RAM: 512 Mb
  • Securitate maxima: (Firewall)
  • Backup: Da
from € 6,00 / Luna
 • MineCraft 3
  • Sloturi: 20
  • Port: 25565
  • IP dedicat: Da
  • Panou de administrare: MultiCraft
  • Acces Ftp: Da
  • Memorie RAM: 1024 Mb
  • Securitate maxima: (Firewall)
  • Backup: Da
from € 12,00 / Luna
 • MineCraft 4
  • Sloturi: 30
  • Port: 25565
  • IP dedicat: Da
  • Panou de administrare: MultiCraft
  • Acces Ftp: Da
  • Memorie RAM: 1536 Mb
  • Securitate maxima: (Firewall)
  • Backup: Da
from € 18,00 / Luna
 • MineCraft 5
  • Sloturi: 40
  • Port: 25565
  • IP dedicat: Da
  • Panou de administrare: MultiCraft
  • Acces Ftp: Da
  • Memorie RAM: 2048 Mb
  • Securitate maxima: (Firewall)
  • Backup: Da
from € 24,00 / Luna
 • MineCraft 6
  • Sloturi: 50
  • Port: 25565
  • IP dedicat: Da
  • Panou de administrare: MultiCraft
  • Acces Ftp: Da
  • Memorie RAM: 2560 Mb
  • Securitate maxima: (Firewall)
  • Backup: Da
from € 30,00 / Luna
 • MineCraft 7
  • Sloturi: 60
  • Port: 25565
  • IP dedicat: Da
  • Panou de administrare: MultiCraft
  • Acces Ftp: Da
  • Memorie RAM: 3072 Mb
  • Securitate maxima: (Firewall)
  • Backup: Da
from € 36,00 / Luna
 • MineCraft 8
  • Sloturi: 70
  • Port: 25565
  • IP dedicat: Da
  • Panou de administrare: MultiCraft
  • Acces Ftp: Da
  • Memorie RAM: 3584 Mb
  • Securitate maxima: (Firewall)
  • Backup: Da
from € 42,00 / Luna
 • MineCraft 9
  • Sloturi: 80
  • Port: 25565
  • IP dedicat: Da
  • Panou de administrare: MultiCraft
  • Acces Ftp: Da
  • Memorie RAM: 4096 Mb
  • Securitate maxima: (Firewall)
  • Backup: Da
from € 48,00 / Luna